fbpixel
image

การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม ปวส. 30701-2003

นักเขียน :

อนิรุทธิ์ เจริญสุข

0
ภาษาต้นฉบับ :ไทย

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

159.00 บาท
จำนวนหน้า
312
ประเภทไฟล์
PDF
เผยแพร่เมื่อ
25 ก.ค. 2565
ราคาปก
175
ISBN
9786160845934

เรื่องย่อ

แม่บ้านรับผิดชอบด้านความสะอาดและความสวยงามของโรงแรม แผนกแม่บ้านจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษามาตรฐานด้านความสะอาดอย่างเข้มงวด เพื่อความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่แขกที่มาใช้บริการ หนังสือ "การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม (Housekeeping Management) รหัสวิชา 30701-2003" เนื้อหาภายในมี 11 บท ครอบคลุมทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการงานแม่บ้าน ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างงานแม่บ้าน การจัดการด้านบุคลากรในแผนก การเขียนรายงาน การรักษาความปลอดภัย การแก้ไขปัญหาระหว่างแผนก ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด การจัดการผ้า การซักรีด และงานห้องดอกไม้ พร้อมทั้งแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษามีทักษะการคิด แก้ปัญหา ทำงานเป็นทีม และบูรณาการกับการทำงานในธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานของนักเขียน

รีวิว

ทั้งหมด : 0

0
ยังไม่มีรีวิว