fbpixel

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้ให้บริการหนังสือในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นักเขียนสามารถให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่เรา โดยการอัปโหลดหนังสือผ่านบริการของเรา เพื่อให้เราจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการแก่ผู้อ่าน ในขณะที่ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านหนังสือตามหมวดหมู่ที่สนใจ นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองให้กับนักเขียนและผู้อ่านคนอื่นๆ ได้ โดยการเขียนรีวิวและคอมเมนต์

บริการของเรา

1. เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Fictionlog

2. เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปิ่นโต

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา

บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด (“เรา”) ก่อตั้งขึ้นและดำเนินงานภายใต้กฎหมายไทย

สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 1104/207-209 หมู่บ้านโนเบิลพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การเข้าใช้บริการของเรา หมายถึง คุณได้เข้าทำสัญญากับเรา และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ซึ่งรวมไปถึง คู่มือเว็บไซต์ของ Fictionlog https://fictionlog.co/p/user-guidelines และ คู่มือเว็บไซต์ของปิ่นโต https://pintobook.com/user-guidelines เราอาจจะมีการอัปเดตข้อกำหนดต่างๆ ให้คุณทราบเป็นครั้งคราว

การพัฒนาบริการของเรา

ในการให้บริการของเรา เราได้พัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้บริการ ทั้งนี้ เราอาจมีการเพิ่มหรือนำฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานบางอย่างออก หรือลดขีดจำกัดของการบริการ รวมถึงการแนะนำบริการใหม่หรือการหยุดให้บริการเก่า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการของเรา

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญซึ่งส่งผลเสียต่อการใช้งานของคุณในบริการของเรา หรือหากเราหยุดให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม ยกเว้นในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น เพื่อป้องกันการละเมิด เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งหรือประกาศจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือเพื่อจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยและความสามารถในการให้บริการ 

หลักปฏิบัติพื้นฐานของผู้ใช้บริการ

ในการใช้บริการของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติพื้นฐานต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

- เคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

- เก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้รหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่นหรือใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้อื่น

- ไม่ละเมิดหรือทำอันตรายต่อผู้อื่น (หรือข่มขู่หรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดหรือการทำอันตรายดังกล่าว) ตัวอย่างเช่น การทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง แอบอ้างบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย กลั่นแกล้ง ก่อกวน หรือคุกคามบุคคลอื่น หรือโพสต์เนื้อหาหรือข้อความที่มีลักษณะน่าขุ่นเคือง ด่าทอ หมิ่นประมาท อนาจาร ข่มขู่ หรือหยาบโลน

- ไม่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัว หรือในนามของบุคคลอื่น นอกเหนือจากเป็นการใช้งานโดยทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

- ไม่รบกวน ขัดขวางบริการหรือทำให้เกิดอันตรายต่อบริการ เช่น การเข้าถึงหรือใช้งานในลักษณะที่นอกเหนือจากการเข้าถึงหรือใช้งานตามปกติ หรือทำการฉ้อโกงหรือหลอกลวง การแนะนำมัลแวร์ หรือการส่งสแปม การแฮ็ก หรือการข้ามระบบหรือมาตรการป้องกันของเรา

- ไม่คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย ขาย หรือให้เช่าส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา และไม่ถอดรหัสแบบย้อนกลับ แยกส่วน หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาพื้นฐานหรือโครงสร้างของบริการของเรา

คุณรับรู้และยอมรับว่าการกระทำที่ขัดกับหลักปฏิบัติพื้นฐานของผู้ใช้บริการอาจส่งผลให้เนื้อหาหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกยกเลิกหรือถูกระงับในทันทีได้ และคุณยังยอมรับว่าเราสามารถเรียกคืนบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

และหากคุณพบว่ามีการละเมิดข้อปฏิบัติดังกล่าว คุณสามารถรายงานการละเมิดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Fictionlog ทางอีเมล support@fictionlog.co หรือรายงานการละเมิดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปิ่นโต ทางอีเมล support@pintobook.com ได้

สิทธิในเนื้อหาและการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคุณ

สิทธิในเนื้อหา

การที่คุณเผยแพร่เนื้อหาผ่านบริการของเรา คุณจะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่คุณมีในเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คุณเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเองหรือกรณีที่คุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ โดยเนื้อหาดังกล่าวรวมไปถึง เนื้อหา ผลงาน หนังสือ ภาพปก ภาพประกอบ รีวิวที่คุณเขียน เป็นต้น

หากคิดว่ามีผู้กำลังละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบถึงการละเมิดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Fictionlog ทางอีเมล support@fictionlog.co หรือแจ้งให้เราทราบถึงการละเมิดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปิ่นโต ทางอีเมล support@pintobook.com และเราจะดำเนินการตามความเหมาะสมด้วยดุลพินิจของเรา เช่น เราอาจระงับหรือลบเนื้อหาหรือบัญชีผู้ใช้

การอนุญาต

การใช้บริการของเรา ถือว่าคุณได้ให้สิทธิแก่เราในการดำเนินการต่อไปนี้ได้

- จัดทำ เผยแพร่ และให้บริการเนื้อหาของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้อ่าน หากคุณทำให้ผู้อื่นมองเห็นเนื้อหา

- ทำซ้ำ เผยแพร่ และใช้เนื้อหาของคุณ เพื่อบันทึกเนื้อหาของคุณในระบบของเราและทำให้คุณเข้าถึงได้จากทุกที่ที่คุณไปภายในขอบเขตการให้บริการของเรา

- แก้ไขหรือปรับรูปแบบของเนื้อหา เช่น การจัดรูปแบบใหม่ 

- อนุญาตให้เรา และอนุญาตช่วงสิทธิเหล่านี้ให้แก่คู่สัญญาของเราที่ได้ลงนามในข้อตกลงกับเราซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ในการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

วัตถุประสงค์

การอนุญาตในข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การให้บริการและปรับปรุงบริการต่างๆ หมายถึง การช่วยให้บริการทำงานได้ตามที่ออกแบบมา ตลอดจนสร้างฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอัตโนมัติและอัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของคุณ

- การใช้เนื้อหาที่คุณแชร์แบบสาธารณะเพื่อโปรโมตเนื้อหาของคุณหรือผู้ใช้บริการคนอื่นๆ รวมถึงโปรโมตแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา เช่น การนำเนื้อหาบางส่วนหรือการสรุปเนื้อหาของคุณและโปรโมตในสื่อสังคมออนไลน์ของเรา การหยิบยกรีวิวที่คุณเขียนไปใช้โปรโมตนิยายของผู้ใช้บริการคนอื่นๆ หรือโปรโมตบริการต่างๆ ของเรา

ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้

- การกระทำของคุณที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเราหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากการกระทำดังกล่าวของคุณทำให้เราถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ คุณจะต้องดำเนินการเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว และคุณตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความทั้งหมดแทนเราหรือให้แก่เรา

- เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาบริการของเราอยู่เสมอ แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าการใช้บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ จะรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากความผิดพลาด หรือข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้อง เชื่อถือได้ การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลพินิจของคุณ

- ความขัดข้องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ของคุณ ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือหรือเนื้อหาได้

- เหตุสุดวิสัย หรือการกระทำอันเกิดจากบุคคลภายนอก เช่น การเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล เป็นต้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เราเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีในบริการของเรา รวมไปถึง ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ คุณรับรู้และยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ได้ให้สิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราแก่คุณ

เงื่อนไขอื่นๆ

ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมาย หรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้นๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้นๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

ขอบคุณที่อ่านเงื่อนไขของเราจนจบ