fbpixel
image

งานระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปวส. 30127-0003

นักเขียน :

บุญธรรม ภัทราจารุกุล

0
ภาษาต้นฉบับ :ไทย

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

199.00 บาท
จำนวนหน้า
330
ประเภทไฟล์
PDF
เผยแพร่เมื่อ
25 ก.ค. 2565
ราคาปก
220
ISBN
9786160845941

เรื่องย่อ

วิชา "งานระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 30127-0003" เป็นวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามคำอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และอธิบายถึงการใช้โปรแกรม FluidSIM ซึ่งเป็นโปรแกรมรุ่นทดลองใช้ของบริษัทเฟสโต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ และการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อจำลองการเขียนและออกแบบการทำงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ทำให้สามารถพัฒนาเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนนักศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น

ผลงานของนักเขียน

รีวิว

ทั้งหมด : 0

0
ยังไม่มีรีวิว