fbpixel

จากกันเพียงกาย ความระลึกถึงเป็นนิรันดร์:From physical separation, the memory remains eternal.

นักเขียน :
5.0

"จากกันเพียงกายความระลึกถึงเป็นนิรันดร์"จะโอบและเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้คุณเสมอเมื่อคุณหมดกำลังใจหนังฟรีแจกฟรีธรรมทานแก่ "พ่อใหญ่" ขอให้ท่านผู้พบสุขนำความสุขมอบให้กับผู้อื่นในโลกต่อไปด้วยการแชร์ธรรมทาน

ฟรี

จำนวนหน้า
35
ประเภทไฟล์
PDF
เผยแพร่เมื่อ
04 ก.ย. 2023
ราคาปก
-
ISBN
-

ขณะนี้ปิ่นโตไม่รองรับการอ่านบนเว็บไซต์

อ่านอีบุ๊กที่ซื้อแล้วได้บนแอปปิ่นโตเท่านั้น

เรื่องย่อ


หนังสือ "จากกันเพียงกาย ความระลึกถึงเป็นนิรันดร์" เกิดขึ้นจากประสบการณ์การสั่งสมคุณความดี คุณค่าของการได้ทำดีเพื่อผู้อื่น ของ "พ่อใหญ่"

ซึ่งมองการดำเนินชีวิตของเขาเป็นการ "เป็นครู"ให้แก่ผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำดีต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีและมีความสุขได้ด้วย ดำเนินชีวิตของท่านคือครู ที่ถูกบรรจุในใจฉัน วงศาคณาญาติ และทุกผู้คนที่ได้สัมผัสด้วยรู้สึกลึกซึ้งมีนัยและความหมาย จึงร้อยเรียงเรื่องราวเป็นตัวอักษรไว้เพื่อเรียนรู้ ทุกเรื่องราวและถ้อยคำจึงเป็นดั่งครูผู้มอบวิชาความรู้เพื่อการเข้าใจ สัจจะธรรมชีวิตมากขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเพื่อการเรียนรู้พัฒนาตนและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเมื่ออยู่กับผู้คนรอบข้าง

เป็นเหตุให้"จากกันเพียงกาย ความระลึกถึงเป็นนิรันดร์" จะโอบและเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้คุณเสมอ เมื่อคุณหมดกำลังใจ

ผู้เขียน เผยแพร่หนังสือเล่มนี้ผ่านทุกช่องทาง เพื่อเป็นธรรมทานแก่ "พ่อใหญ่" ขอให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับความสุขจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ และนำความสุขดังกล่าวมอบให้กับผู้อื่นในโลกต่อไปด้วยการแชร์ธรรมทาน เพราะความสุขเป็นสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันกันได้และสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องวัดมูลค่าด้วยตัวเงินเสมอไป

ขอให้ทุกท่านพบแสงธรรมในดวงใจ พร้อมทั้งเข้าใจถึงความหมายของชีวิตและธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในดวงใจของผู้อ่านทุกคน และเกิดความเย็นสบายในจิตใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันความรักและความเข้าใจกันไปยังผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือผู้คนทั่วไป

ขอขอขอบคุณทุกเรื่องราวของ "พ่อใหญ่" ทุกถ้อยคำของครูอาจารย์และทุกท่านที่เป็นเหตุให้ได้ขยายส่งต่อกำลังใจสู่ผู้คนที่สนใจศึกษา ขอความร่มเย็นในธรรมเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวยิ่งๆ ขึ้นไป

Author's introduction

The book "Only a Body Eternal remembrance" arises from the experience of accumulating virtue. The value of doing good for others of "Big Daddy"

who viewed his life as "Be a teacher" to others and be a good role model in doing good to others. Especially when we can make other people feel good and happy too. Live your life as a teacher. that is filled in my heart, my family, and all the people who have come into contact with it, has profound meaning and meaning. therefore weaving stories into letters to learn So every story and word is like a teacher who imparts knowledge for understanding. more truthful life

I sincerely hope that it will be useful for readers to learn, develop and make life easier when being with people around you.

causing "body separation Eternal memories" will always envelop and increase your safety. when you're discouraged

The author distributes this book through all channels. In fairness to "Big Father", I wish all readers to receive happiness from reading this book. And bring such happiness to others in the world by sharing Dharma. Because happiness is something we can share and things in this world don't always have to be measured in money.

May you all find the Dharma light in your heart. Along with understanding the meaning of life and nature that appears in the hearts of all readers. and coolness in the mind The goal is to share love and understanding with the people around you. Whether it's a family member or the general public

I would like to thank you for every story of "Big Father", every word of teachers and everyone who have been the cause to expand and send encouragement to people who are interested in studying. May peace in the Dharma be born to you and your family even more.

แด่.. "พ่อใหญ่"ในใจของพวกเรา

ทุกช่วงเวลาของชีวิตย่อมมีบททดสอบต่างๆ เข้ามาอยู่เสมอ เมื่อมีสุขก็อย่าได้หลงระเริง ต้องเผื่อใจรับมือกับความทุกข์ที่กำลังเดินทางผ่านเข้ามา หากมีทุกข์ก็อย่าปล่อยให้อยู่กับเรานานเกินไปจนทุกข์ทับถมใจ

เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความพลัดพราก ความสูญเสีย ความล้มเหลว แม้แต่คำตำหนิหรือคำนินทา ซึ่งมักจะนำความทุกข์มาให้จนยากที่ใจจะยอมรับ สิ่งหนึ่งที่สามารถพาให้เราผ่านพ้นวันร้าย ๆ ไปได้ ก็คือกำลังใจจาก

คนใกล้ตัวที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราอย่างเข้าใจ แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิต เราต้องกล้ายอมรับความจริงและไม่หนีปัญหาเพราะสุดท้ายแล้ว คนที่อยู่กับเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง

" "จากกันเพียงกาย ความระลึกถึงเป็นนิรันดร์" โดย ปลายดาว ที่แฝงด้วย

ข้อคิดเพื่อการเข้าใจสัจจธรรมชีวิต ทุกชีวิตคืออนิจจัง มีเริ่มต้นย่อมมีจุดจบ หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือน"มูลค่าของคุณความดี"ที่เหลืออยู่ ถึงกายจากไป คุณความดี ต้นแบบ ของการดำเนินชีวิตที่ดีของ "พ่อใหญ่" ยังคงถูกบรรจุใจฉัน วงศาคณาญาติ และทุกผู้คนที่ต่างเคารพนับถือท่าน

"คุณความดี" คำสอน ของท่าน จะยังคงงดงามอยู่ในใจฉันเสมอ คอยเคียงข้างและคอยส่งผ่านกำลังใจให้ฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและงดงามตามครรลองได้ต่อไป

และเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ไม่มีลิขสิทธิ์ ขอถวายเป็นธรรมทานให้ "พ่อใหญ่" สู่สวรรค์ชั้นคาลัย ขอดวงจิตท่านจงสงบเย็น เหมือนสารธารเย็นชุ่มฉ่ำ

ผู้เขียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปัน"ต้นแบบของคุณความดี"

ไปสู่ดำเนินชีวิตที่เป็นกุศลและเป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความเจริญในชีวิตเป็นแบบอย่างกับลูกหลาน เฉกเช่น"พ่อใหญ่ในใจของพวกเรา"ผลงานของนักเขียน

รีวิว

ทั้งหมด : 1

5.0
ยังไม่มีรีวิว