fbpixel

เนื่องด้วย Ookbee ได้ยุติบริการขายอีบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทางบริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด จึงเปิดให้โอนย้ายอีบุ๊กที่ท่านเคยซื้อจาก Ookbee ไปยังแพลตฟอร์มปิ่นโต อีบุ๊ก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถอ่าน-ซื้อ-ขายอีบุ๊กที่ชื่นชอบต่อไปได้

ผู้ใช้ Ookbee สามารถโอนย้ายอีบุ๊กที่ซื้อแล้วมาไว้ที่ปิ่นโตตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป โดยจะสามารถอ่านอีบุ๊กได้ทั้งในแอปพลิเคชัน Ookbee และปิ่นโต* โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

*สำหรับการอ่านอีบุ๊กในแพ็กเกจ Buffet และการฟัง Audiobook จะยังสามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม Ookbee เช่นเดิมเท่านั้น จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เนื่องด้วย Ookbee ได้ยุติบริการขายอีบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถอ่านอีบุ๊กที่เคยซื้อไว้บน Ookbee และซื้ออีบุ๊กเล่มใหม่ได้ที่ปิ่นโต โดยทำได้หลังจากที่ทำการยืนยันบัญชีเพื่อโอนย้ายอีบุ๊กที่เคยซื้อไว้สำเร็จ

ปิ่นโต อีบุ๊ก คืออะไร?

ปิ่นโตอีบุ๊ก ร้านหนังสือหิ้วได้
โค้ดลดพิเศษสำหรับซื้ออีบุ๊กที่ปิ่นโต

ขั้นตอนการย้ายอีบุ๊กมายังปิ่นโต

1. เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบทางเว็บไซต์ ookbee.com

Q and A

เนื่องจากแพลตฟอร์ม Ookbee ได้โอนย้ายธุรกิจมายังบริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มปิ่นโต อีบุ๊ก และแพลตฟอร์ม Ookbee ได้ปิดการให้บริการการซื้อ-ขายอีบุ๊ก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้ทุกท่านที่ได้ซื้ออีบุ๊กบนแพลตฟอร์ม Ookbee และเพื่อให้การใช้งานบริการแพลตฟอร์มอีบุ๊กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้ผู้ใช้งาน ทางบริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด จึงเปิดให้ผู้ใช้งาน Ookbee ยืนยันบัญชีเพื่อโอนย้ายอีบุ๊กที่ซื้อไว้มาอ่านบนชั้นหนังสือที่แพลตฟอร์มปิ่นโต อีบุ๊ก ในวันที่ 2 กรกฎาคม. 2567 เป็นต้นไป

ปิ่นโต อีบุ๊ก เป็นแพลตฟอร์มอีบุ๊กภายใต้การดูแลของบริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด (เจ้าของแพลตฟอร์ม Tunwalai และ Fictionlog) หลังจากแพลตฟอร์ม Ookbee

ได้โอนย้ายมาอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันนั้น แพลตฟอร์มปิ่นโต ก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัดจึงหวังว่าผู้ใช้จะได้รับประโยชน์และประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้นที่ปิ่นโต จากการโอนย้ายอีบุ๊กในครั้งนี้

เราแนะนำให้ผู้ใช้ดำเนินการยืนยันบัญชีเพื่อโอนย้ายมาใช้บริการบนปิ่นโตโดยเร็วเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้จะไม่สามารถซื้อ-ขายอีบุ๊กเล่มใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม Ookbee ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อีกตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.

Ookbee จะปิดเฉพาะการให้บริการบางส่วน ดังนี้

  • ปิดการรับสมัครและลงทะเบียนนักเขียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

  • ปิดการซื้อ-ขายอีบุ๊ก ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผู้ใช้จะไม่สามารถซื้อ-ขายอีบุ๊กเล่มใหม่ได้อีกบน Ookbee

ทั้งนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าอ่านอีบุ๊กที่ซื้อแล้วบนแพลตฟอร์ม Ookbee ได้จนกว่าจะมีประกาศการปิดการให้บริการแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ในลำดับถัดไป แต่ผู้ใช้จะไม่สามารถซื้อ-ขายอีบุ๊กเล่มใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม Ookbee ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อีก

เราขอยืนยันว่าสิทธิ์ในการเข้าถึงอีบุ๊กที่ได้ซื้อแล้วของท่านจะยังคงมีอยู่แน่นอน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการและประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ทุกท่าน เราแนะนำให้ผู้ใช้ดำเนินการยืนยันบัญชีเพื่อโอนย้ายมาใช้บริการบนปิ่นโตโดยเร็วเพื่อรับประโยชน์และประสบการณ์การซื้อ-ขาย-อ่านอีบุ๊กที่ปิ่นโตซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอ

หมายเหตุ: การฟังหนังสือเสียง Audiobook และการอ่านในรูปแบบบุฟเฟต์ ยังสามารถใช้บริการบน Ookbee platform ได้จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้ ในกรณีที่มีการซื้ออีบุ๊กบนปิ่นโต ชั้นหนังสือของ Ookbee จะไม่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติม ผู้ใช้จะอ่านหนังสือจากชั้นหนังสือของ Ookbee ได้เฉพาะเล่มที่เคยซื้อบน Ookbee เท่านั้น

กรณีผู้ใช้ Ookbee ที่ซื้ออีบุ๊กหรือกดรับอีบุ๊กฟรีผ่าน Guest account

(เป็นการใช้งาน Ookbee ที่ไม่ได้สมัครบัญชีผู้ใช้ โดยกดเข้าใช้งานแอปฯ Ookbee ผ่าน iOS จากการกดคำว่า > ‘ลองเล่นดูก่อน’ หรือ ‘Explore the app’)

สามารถทำตามขั้นตอนการยืนยันบัญชีเพื่อโอนย้ายอีบุ๊กได้ ดังนี้

สำหรับผู้ใช้ Ookbee ที่ซื้ออีบุ๊กหรือกดรับอีบุ๊กฟรีผ่าน Guest account

หากผู้ใช้ยังไม่เคย ‘สมัครบัญชี Ookbee’ เพื่อ ‘เชื่อมโยงข้อมูล’

ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.

  • ผู้ใช้สามารถกด ‘ยืนยันบัญชีเพื่อโอนย้ายอีบุ๊กที่เคยซื้อไว้แล้วบนแพลตฟอร์ม Ookbee ไปยังปิ่นโต’ ได้เลยเพียงเข้าใช้ผ่าน Guest account **ผู้ใช้ไม่ต้องสมัครบัญชี Ookbee ใหม่

หลังจากยืนยันบัญชีเพื่อโอนย้ายอีบุ๊กสำเร็จ ผู้ใช้จะสามารถอ่านอีบุ๊กได้ทั้งในแอปพลิเคชัน Ookbee และปิ่นโต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้ใช้สามารถอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารออนไลน์ตามแพ็กเกจ subscription ที่ซื้อไว้จาก Ookbee ได้บนปิ่นโต โดยระบบจะทำการ claim หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารออนไลน์ให้ผู้ใช้จนกว่าจะครบจำนวน และจะมีการแจ้งบนแอปพลิเคชันทุกครั้งเมื่อมีการ claim หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารออนไลน์เล่มใหม่

เมื่อโอนย้ายมายังปิ่นโต จะไม่สามารถต่ออายุแบบ Auto renew ได้ แต่ยังสามารถรับอีบุ๊กที่ Ookbee ได้จนกว่าอายุแพ็กเกจจะหมด ทั้งนี้

ทางปิ่นโตกำลังพัฒนาเพื่อรองรับการให้บริการนี้ในอนาคต

1. ผู้ใช้สามารถอ่านอีบุ๊กในแอปพลิเคชัน ปิ่นโต ทั้งบนอุปกรณ์ iOS และ Android

  • ดาวน์โหลดแอป iOS

ที่นี่
  • ดาวน์โหลดแอป Android

ที่นี่

2. เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ได้ยืนยันการโอนย้าย และไปที่ชั้นหนังสือ ผู้ใช้จะพบอีบุ๊กที่เคยซื้อไว้บนชั้นหนังสือ และสามารถอ่านได้ทันที

หากพบปัญหาในการยืนยันบัญชีเพื่อโอนย้ายอีบุ๊ก

หรือต้องการความช่วยเหลือด้านการใช้งาน สามารถติดต่อเราได้ที่

[email protected]